Je ziet meer als je wandelt!

Wijkplatform Oosterboer Ezinge wil iedereen graag laten kennismaken met bijzondere plekjes in beide wijken van Meppel. Je ziet tenslotte het meest als je wandelt en goed kijkt! Een 40-tal locaties zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar bordje met een QR-code. Deze codes kun je ‘lezen’ met een QR scanner App op je mobiele telefoon. Eenmaal gelezen geeft de QR-code toegang tot informatie over die betreffende locatie.

De onderwerpen zijn heel divers. Zo komen bijvoorbeeld rijksmonumenten, scholen, kunstwerken, instellingen en zaken waar je anders aan voorbij zou lopen aan de orde. Soms betreft het situaties uit het verleden maar het verhaal en de foto’s zorgen dan voor verduidelijking.

De samenstellers van de informatie hopen dat de wetenswaardigheden momenten van verbazing of verwondering opleveren tijdens de wandeling. Er is gebruik gemaakt van diverse bronnen maar onze speciale dank gaat uit naar de Stichting Oud Meppel voor het beschikbaar stellen van fotomateriaal.

Het QR project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Stichting Waarborgfonds Meppel en Stichting Het Burgerweeshuis Meppel.

Aanvullende informatie of foto’s kunnen gemaild worden naar info@wijkplatformoosterboerezinge.nl. Zo kunnen we de informatie blijven actualiseren.

De codes op de bordjes, veertig in totaal, zijn onafhankelijk van elkaar in de Oosterboer en Ezinge te bekijken. Op de plattegronden in de wijken zijn de locaties aangegeven waar de bordjes te vinden zijn. De samenstellers van de informatie hopen dat de wetenswaardigheden momenten van verbazing of verwondering opleveren tijdens de wandeling.

Kortom, veel QR plezier en laat u verrassen!

BBB

Bordjes in veel buitenmuren in Ezinge… Misschien veel wandelaars maar ook bewoners nooit echt opgevallen. Wat betekenen ze eigenlijk?

Lees meer

Bedrijvigheid in de spoorzone

Er was veel bedrijvigheid langs het spoor maar wat overgebleven is in de spoorzone is het bedrijf GS*Meppel en een werkplaats van Structon.

Lees meer

Bijen- en vlinderparadijs

Een bewonersgroep werkt samen met gemeente Meppel en krijgt ook ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe, vanuit het project ‘Nederland Zoemt’, om het Ringpark te optimaliseren voor vlinders en wilde bijen.

Lees meer

Blankensteinweg

De Blankensteinweg was vroeger het ‘kerkepad’ dat door de ‘juffers’ van havezate Vledderinge in de Oosterboer werd gebruikt om de kerk in Meppel te bezoeken.

Lees meer

Boerderij de Ramhorst

De Ramhorst is van oorsprong een middeleeuwse pachthoeve. In 1414 wordt de hoeve in pacht uitgegeven aan Bette Roeloffsdochter te Vaert. Van de boerderij is niets meer over. De monumentale boombeplanting van het erf van de Ramhorst is opgenomen in de wijk Oosterboer en is cultuurhistorisch van belang.

Lees meer

Café ‘Onder de Linden’

Op de hoek van de Ezingerweg en de Hoogeveenseweg stond café Pol van Albert Pol, die het had overgenomen van zijn vader Klaas Pol. De lindebomen stonden voor het café en gaven schaduw aan het terras. Later nam Chris Knoop de zaak over en veranderde de naam in ‘Onder de Linden’.

Lees meer

De Baander

Paardrijden kan voor mensen met een beperking veel betekenen. PGM beschikt over verschillende soorten zadels en aangepaste materialen om het paardrijden mogelijk te maken. Ook is er de beschikking over een tillift om de ruiter op het paard te zetten.

Uniek bij PGM is het huifbedrijden. Huifbedrijden maakt paardrijden mogelijk voor mensen met een meervoudige beperking. De ruiter hoeft tijdens het huifbedrijden zelf niets te doen. De kracht zit ‘m in het zich laten bewegen, dit geeft pure – en totale ontspanning.

Lees meer

De Boerhoorn 

Het wijkgebouw van wijkvereniging Oosterboer heet ‘De Boerhoorn’ en is gelegen aan de Brandemaat. Het wijkgebouw is gebouwd in 2002 en heeft een grote zaal en een jeugdruimte met de naam ‘De Flits’.

Beide zalen zijn beschikbaar voor verhuur.

Lees meer

De Erfsteen

Een ruisende, giechelende steen had het moeten zijn maar deze Erfsteen werd in 2002 gefixeerd om de veiligheid voor gebruikers te waarborgen.

Lees meer

De Halve Stuiver

Vroeger was op de hoek van de Reggersweg en de Hoogeveenseweg Café restaurant later Herberg ‘De Halve Stuiver’. Het café werd afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van de poliklinieken.

Lees meer

De Oosterboerschool

Eind 17e eeuw is er al sprake van een schooltje aan de Oosterboerweg. In 1916 verrijst aan de westkant van de Oosterboerweg op nummer 11 een nieuw schoolgebouw.

Lees meer

Ezinge

Een wijk in Meppel met bijna 400 koop- en huurwoningen, een groot sportpark, een topsporthal én een scholencluster voor zo’n 3500 leerlingen.

Lees meer

Ezingeschool

In 1938 werd deze school, de eerste in Meppel voor onderwijs aan ‘minder-vermogende’ kinderen, geopend door de Meppeler burgemeester Mackay.

Lees meer

Gebroeders Sterenberg

De grote opleggers of aanhangers met achterop de letters GS Meppel. Het bedrijf waar deze reuzen van de weg gemaakt worden is te vinden bij het bedrijf GS (Gebroeders Sterenberg) aan de Ezingerweg.

Lees meer

Gemaal Oosterboer

De functie van het gemaal aan het Rumptiger (fiets) pad is het droog houden van de wijk Oosterboer. Het gemaal pompt het kwelwater en eventueel overtollig regenwater weg.

Lees meer

Hart van Ezinge

Het Onderwijspark Ezinge wordt in 2014 in opdracht van scholengemeenschap Stad & Esch en Woonconcept Onroerend Goed (WOG) verrijkt met een imposant glazen kunstwerk op de kopgevels van het Hart van Ezinge, de toren in het hart van het Onderwijspark.

Lees meer

Het Baken

Op de hoek van de Citroenvlinder en de Sleedoornpage staat ‘het Baken’ als een soort vuurtoren van Meppel in de Oosterboer. Het Baken heeft een hoogte van 13 meter.

Lees meer

Het Reestdal

Het dal van de Reest… ‘de Grootvorstin van Drenthe’s stroomen’ noemde dichter Koops haar een eeuw geleden. Een prachtig stukje natuur in en bij Meppel.

Lees meer

Het Slot

De woonboerderij aan de Slotweg, op het terrein waar vroeger een statig pand met de naam ‘Het Slot’ stond, is in 1966 geheel verbouwd en gerestaureerd met gebruikmaking van de oorspronkelijke materialen. Het pand en ook de lindebomen ervoor vallen onder monumentenzorg.

Lees meer

Het station

Het station in Meppel is een zogenaamd ‘Waterstaatsgebouw der 2de klasse’, waarvan de eerste steen werd gelegd op 4 juni 1867 door A.Th. Hosteyn, burgemeester van Meppel van 1866-1872.

Lees meer

Houtzagerij De Tijdgeest

Aan de Verlengde Gasgracht, op de plaats waar nu het kantoor van Icare staat, bevond zich ooit houtzagerij De Tijdgeest. Tegenover de houtzagerij, aan de kant van de Hoogeveenseweg, was het balkengat ook wel spoorhaven genoemd.

Lees meer

Kinderboerderij Het Erf

,

De kinderboerderij is onderdeel van manege de Baander. Er is van alles te zien en te koop; konijnen, kippen, cavia’s, geiten, varkens, jam, eieren … Vijf dagen per week zijn er mensen met een beperking die met begeleiding o.a. de dieren verzorgen.

Lees meer

Knelpunt spoorwegovergang Hoogeveenseweg

De spoorwegovergang in de Hoogeveenseweg werd een dusdanig knelpunt dat de gemeenteraad het besluit nam om na de bouw van huizen aan de Hoogeveenseweg en de Violenstraat, geen verdere woningbouw te ontwikkelen op Ezinge.

Lees meer

kunstwerk ‘Ezinge’

Op het grasveld tussen de Ambachtsweg en de Resedastraat staat het kunstwerk ‘Ezinge’. Een kunstwerk ontworpen door Hendrik Klunder en geproduceerd in samenwerking met GS Meppel.

Lees meer

Manege Oosterboer

De boerderij, die hoort bij de manege aan de Oosterboerweg, is een Rijksmonument en stamt uit de tweede helft van de 19e eeuw (circa 1860). De manege is de thuishaven van de Ponyclub Meppel en de Landelijke Rijvereniging Meppel.

Lees meer

Monument Sergeant Swart

Sergeant Swart is de enige Nederlandse militair die bij de Duitse inval op 10 mei 1940 bij Meppel is gesneuveld. Elk jaar op 10 mei leggen leerlingen van de Oosterboerschool en Kindcentrum Anne Frank bloemen bij het monument.

Lees meer

Nationale Coöperatieve Zuivelverkoopcentrale (NCZ)

Op de foto zie je de gebouwen van de NCZ en de koelhuizen langs het spoorwegemplacement. Het ‘keesepakhuus’ waar veel Meppelers nog wel herinneringen aan zullen hebben.

Lees meer

Onderwijspark Ezinge

Ruim 3000 leerlingen volgen onderwijs op Onderwijspark Ezinge. Op het terrein is ook een sportcomplex waaronder een topsporthal.

Lees meer

Oosterboer

Oosterboer betekent oosterbuur en suggereert een vroege relatie met Meppel van waaruit dit gebied mogelijk ontgonnen is. Het is sinds  woonwijk Oosterboer.

Lees meer

Oosterboerweg

Op veel locaties in de wijk Oosterboer zijn historische wegstructuren en individuele boerderijen en erven. In het hart van de wijk zorgen de maneges en de weilanden met hun ruimtelijke karakter ervoor dat het agrarische verleden zichtbaar blijft.

Lees meer

Oosterboerweg 33

De boerderij achter de lindebomen is gebouwd in 1824. Het is een prachtig gebouw met veel authentieke details zoals bijvoorbeeld Bijbelse tegelversieringen.

Lees meer

‘Oud en Nieuw’ Oosterboer

De palen, oplopend in hoogte, op de hoek van de Brandemaat en De Kampen vormen samen het kunstwerk ‘Oud en Nieuw’ Oosterboer. Het kunstwerk is gemaakt door Carlo Kroon in samenwerking met Loes Heebink.

Lees meer

Reese en Beintema

Het bedrijfspand van de farmaceutische industrie Reese en Beintema Interpharm NV aan de Hoogeveenseweg. Jarenlang genoot de farmaceutische fabriek van Reese en Beintema landelijke bekendheid als producent van (meest) plantaardige geneesmiddelen als stropen en tincturen.

Lees meer

Ringpark

De wijk Oosterboer is omgeven door een ringpark, een ‘groene’ buffer. Door het hele park zijn wandel- en fietspaden.

Lees meer

Rumptigerbrug

De Rumptigerbrug was, naast de Blankensteinweg, in het verleden de belangrijkste toegang naar de Oosterboer. De brugwachter woonde in het schip dat rechts van de brug lag en later in een caravan die bij de brug stond aan de oever van de Hoogeveensevaart.

Na de aanleg van de Brandemaat is de brug in 1990 verwijderd. De in 1925 gebouwde draaibrug werd verkocht en heeft een nieuwe plek gekregen als vaste brug vlakbij de Pijlebrug tussen Meppel en Havelte.

Lees meer

Scouting

Scouting Meppel heeft in de Oosterboer aan de Blankensteinweg een clubgebouw en een prachtig terrein. Scouting is een wereldwijde organisatie die de leukste activiteiten aanbiedt aan jongeren vanaf 5 jaar en dat doen ze ook in Meppel. Spelenderwijs leren en groeien!

Lees meer

Speeltuinvereniging Oost End

Het centrum van de wijk Ezinge, gevormd door de vierhoek Papaverstraat-Tulpenstraat-Anjelierstraat-Leliestraat is een schitterende locatie voor een speeltuin. Op 15 april 1950 wordt de speeltuin geopend. Het motto is: ‘Wees geen krent, wordt lid van Oost End’.

Lees meer

Sportpark Ezinge

In 1950 wordt sportpark Ezinge geopend. Er is plek voor Alcides met een kantine en ingang aan de Leliestraat naar een knus veld. Zuidelijk daarvan krijgt MJV (het latere FC Meppel) een eigen veld. Het kleedgebouw tussen beide velden op Ezinge wordt gezamenlijk gebruikt. MSC blijft aanvankelijk nog voetballen op het terrein achter Ogterop.

Lees meer

Tolhuis ‘De Knijpe’

Al sinds 1870 staat aan de Wetering het provinciale monument Tolhuis ‘de Knijpe’. Het kleine huisje is er nog steeds en ligt aan een oude doorgaande weg langs de Hoogeveensevaart.

Lees meer

Tolhuis Reggersweg

Dit Rijksmonument aan de Reest onderging een grondige restauratie en is letterlijk uit de as herrezen. De boerderij aan de Reggersweg is in 2013 grotendeels door brand verwoest maar het tolhuis werd gelukkig behouden.

Lees meer

Tramlijn naar Balkbrug

Langs de Hoogeveensche Vaart heeft jarenlang een tram gelopen. Vanaf het station in Meppel ging deze tram naar Balkbrug. In 1908 werd Meppel aangesloten op een zich snel uitbreidend tramlijnennet in Noord -Overijssel.

Lees meer

Twee Kozijnen

In 1989 is in het kader van het project ‘Gracht in beeld’ het kunstwerk ‘Twee Kozijnen’ van Henk van Gerner geplaatst aan de Hoogeveensevaart.

Lees meer

Twee leeuwen

Deze twee sluipende leeuwen hebben een plaatsje gevonden tussen de scholencampus en de sporthal. Maken ze nu net zoveel indruk als in de tijd dat ze beiden op Het Vledder lagen?

Lees meer

Van Diaconessenhuis naar Isala

Één van de eerste foto’s van het Diaconessenhuis in 1937. Er is heel wat bijgebouwd, er zijn veranderingen maar er wordt nog meer veranderd. Op 3 maart 2020 is namelijk de eerste paal geslagen en is de bouw van een nieuw ziekenhuis gestart. In 2022 wordt er verhuisd naar het nieuwe Isala.

Lees meer

Van voetbalkantine tot buurthuis

Aan het eind van de Leliestraat bevond zich eerder de toegang tot sportpark Ezinge. Een grote groep notabelen kwam bijeen voor de opening van het sportpark in 1950.

Lees meer

Van Wetering tot Hoogeveensche Vaart

Het Meppeler deel van de Hoogeveensche Vaart verliest in 1987 definitief zijn functie als doorvaarroute. Het buiten Meppel om nieuw aangelegde deel van de Hoogeveensche Vaart neemt de doorvaartfunctie over. De Omgelegde Hoogeveensche Vaart komt in de periode 1967 – 1988 tot stand.

Lees meer

Vanboeijen

Zorg- en welzijnsorganisatie Vanboeijen is specialist in complexe ondersteuningsvragen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt is niet óf ze iemand kunnen ondersteunen, maar hóe ze dat kunnen doen.

Lees meer

Viaduct

Op de plaats waar zich nu het tankstation van Tinq en de dierenkliniek bevinden lag over de Hoogeveense Vaart een viaduct. Dat zal ooit bedacht zijn in verband met een vlotte doorstroming van het wegverkeer en de voorkeur hebben genoten boven een beweegbare brug.

Lees meer

Wijkpunt

Vlakbij het winkelcentrum in het gebouw de Beemd is ‘Het WijkPunt’, de plek waar bewoners van de Oosterboer en Ezinge elkaar kunnen ontmoeten.

Lees meer

Winkels in de Oosterboer

Een modern winkelcentrum in de Oosterboer; een grote supermarkt, een snackbar, een bloemist, een dierenwinkel, een fietsenwinkel, een kapper, een drogist… Vroeger was dat heel anders!

Lees meer

Winkels op Ezinge

Hoe stond het met de mogelijkheid om je dagelijkse boodschappen te doen in de wijk Ezinge nadat vanaf 1938 de eerste huizen werden gebouwd? Nou, dat kon hoor!

Lees meer

Woonconcept

Woningcorporatie Woonconcept heeft meer dan twaalfduizend eenheden in beheer in Meppel, Assen, Hoogeveen en Steenwijkerland. Dit aantal is verdeeld over onder andere sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen, zorgeenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages.

Lees meer