Het gemaal van Waterschap Drents Overijsselse Delta bij het Rumptigerpad.

Het gemaal naast het Rumptiger(fiets)pad moet ervoor zorgen dat de bewoners van de Oosterboer droge voeten houden. Het gemaal dat bij de aanleg van de wijk werd gebouwd is in 2020 vervangen door een moderner bouwwerk. Duidelijk is het verschil in hoogte van het waterpeil in de naastgelegen Hoogeveens Vaart en het water van de vijver aan de andere kant van het gemaal.

De functie van het gemaal is dus het drooghouden van de wijk Oosterboer want deze wijk ligt onder NAP. Doordat de wijk vrij laag ligt is er veel kwelwater aanwezig. Het gemaal pompt dit water en eventueel overtollig regenwater weg. In het  gemaal staan nu twee visvriendelijke Bosman pompen die ieder 25 m3 water per minuut kunnen afvoeren. Vissen kunnen hierdoor ongeschonden vanuit de vijver naar het kanaal zwemmen via de pomp. Als de vissen vanuit het kanaal naar de vijver willen, dus van hoog water naar laag water, kunnen ze via een visleiding migreren. Deze leiding ligt naast de persleidingen van het gemaal en is aangelegd om vismigratie mogelijk te maken.

Op de plek waar het gemaal ligt stond vroeger de boerderij van de familie Westenbrink. Het huidige fietspad bestond nog niet.