Foto: Archief Stichting Oud Meppel – De Oosterboerschool

De Oosterboerschool is een openbare basisschool die een lange geschiedenis kent. Bronnenonderzoek heeft uitgewezen dat al eind zeventiende eeuw sprake is van een schooltje aan de Oosterboerweg. Het gaat dan om een vierkant gebouwtje, met een houten voorportaal, met slechts één leslokaal waarin alle kinderen uit de buurtschap les krijgen. De Oosterboer telt tegen het eind van de achttiende eeuw zo’n dertig huizen en boerderijen.

In 1916 verrijst aan de westkant van de Oosterboerweg op nummer 11 een nieuw schoolgebouw (zie foto). Het voormalige schoolgebouwtje dat aan de andere kant van de weg staat, wordt een woning. De nieuwe school telt twee lokalen. Voor de klassen één tot en met drie staat doorgaans een juf. De klassen vier tot en met acht krijgen les van de hoofdmeester. De achtste klas stelt niet veel voor. De schooltijden zijn van negen tot twaalf en van twee tot vier. Tussen de middag gaan de leerlingen naar huis voor een warme maaltijd. Velen verlaten de school voortijdig om naar de ambachtsschool, huishoudschool of Ulo te gaan. De ‘betere’ leerlingen gaan naar de Zuiderschool ter ‘voorbereiding’ op de HBS.

Het voortbestaan van de school komt soms in gevaar als er te weinig leerlingen zijn. Om opheffing te voorkomen worden ouders, die wat verder van de school wonen, benaderd met het verzoek hun kinderen naar de Oosterboerschool te sturen..

In 1979 volgt de verhuizing van de dan nog tweemansschool naar de nieuwbouw aan de KP-laan waar plaats is voor acht groepslokalen en een aantal nevenruimtes; een onderbouw met twee leslokalen rondom een kleine activiteitenruimte en een bovenbouw met vier leslokalen rondom een grote gemeenschappelijke ruimte. In de beginjaren vinden er ook de activiteiten plaats van Wijkvereniging Oosterboer dat later een onderkomen vindt in ‘De Boerhoorn’.

De ‘nieuwe’ Oosterboerschool krijgt ook te maken met een teruglopend leerlingenaantal. In 2020 bezoeken zo’n 66 kinderen de school verdeeld over vier basisgroepen. Reden voor de overkoepelende Stichting Promes om de Oosterboerschool te laten samengaan met ‘De Tolter’, de andere openbare basisschool in de wijk. Met ingang van schooljaar 2021-2022 zullen de deuren van de school voorgoed sluiten.

In de oude school aan de Oosterboerweg was, na de verhuizing, geruime tijd een peuterspeelzaal gevestigd. Nu is het Meppeler Mannenkoor eigenaar van het pand en gebruikt het als oefenruimte.