Wijkplatform Oosterboer Ezinge

Het wijkplatform is een samenwerkingsverband tussen platformleden – een aantal mensen die woont of werkt in de Oosterboer of Ezinge – en de gemeente Meppel. Samen werken we aan het verbeteren van de leefbaarheid, zelfredzaamheid en ontmoeting in de wijken. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over de openbare ruimte, voorzieningen en activiteiten. Regelmatig overleggen we met gemeente, woningbouwverenigingen, jongerenwerk en politie om de signalen uit de wijk terug te koppelen en samen op te lossen. 

Naast de signalerende functie, hebben we ook een informerende functie. Op deze website lees je alles over wat er in de wijken gebeurt. Ook kun je hier je ideeën, wensen en plannen voor de wijken delen. 

Deel je mening