Het wijkplatform is de schakel tussen gemeente, bewoners en organisaties
en bewaakt de leefbaarheid van de wijk, buurten en straten.

Wijkplatform Oosterboer Ezinge

Het wijkplatform is een samenwerkingsverband tussen platformleden – een aantal mensen die woont of werkt in de Oosterboer of Ezinge – en de gemeente Meppel. Samen werken we aan het verbeteren van de leefbaarheid, zelfredzaamheid en ontmoeting in de wijken. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over de openbare ruimte, voorzieningen en activiteiten. Regelmatig overleggen we met gemeente, woningbouwverenigingen, jongerenwerk en politie om de signalen uit de wijk terug te koppelen en samen op te lossen. 

Naast de signalerende functie, hebben we ook een informerende functie. Op deze website lees je alles over wat er in de wijken gebeurt. Ook kun je hier je ideeën, wensen en plannen voor de wijken delen.

 

Kom eens langs op een wijkplatformvergadering!

Minimaal vier keer per jaar komt het wijkplatform bijeen in een vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het buurthuis De Boerhoorn. Het wijkplatform staat in contact met alle belangrijke partijen in de wijk zoals de gemeente, de woningstichting, jongerenwerk en de politie. Wil je iets bespreken in het wijkplatform? Je bent van harte welkom om aan te sluiten. Ook als je liever alleen luistert. Meld je aan via info@wijkplatformoosterboerezinge.nl. Ben je er liever niet bij, maar wil je wel graag iets kwijt? Ook dat kun je naar ons mailen. 

Wijkplatformleden

Het wijkplatform Oosterboer & Ezinge bestaat uit wijkbewoners en andere betrokkenen. De samenstelling is als volgt:

Jan Jonker (voorzitter, redactie wijkkrant)
Els Boesjes (secretaris, redactie wijkkrant)
Alberto Boon (lid, vicevoorzitter)
Ab Middelhoven (lid)
Ronald Plat (lid)
Janet van Veen (lid, webmaster, redactie wijkkrant)
Jeanet Houwer (lid namens Vanboeijen)
Najib Ouaamar (wijkregisseur)
Iris Haveman (Welzijn Mensenwerk)

Voor het wijkplatform zijn we op zoek naar nieuwe leden uit zowel de Oosterboer als Ezinge. Het is een uitdaging  om bezig te zijn met de buurt waarin je woont! Lijkt het je leuk om mee te denken over de Oosterboer en Ezinge? Of doe je graag iets in de ondersteuning, zoals het onderhoud van de website? Laat het ons weten! 

Word platformlid


De wijken Oosterboer en Ezinge

Oosterboer

Oosterboer is één van de grootste uitbreidingswijken van Meppel. De wijk is ruim 200 ha groot met achtduizend inwoners verspreid over ruim drieduizend woningen. Rondom de wijk ligt het Ringpark dat een ononderbroken groenzone vormt tussen de wijk, de snelweg en het spoor. In het hart van de wijk bevinden zich de meeste voorzieningen: het winkelcentrum, een aantal scholenclusters en enkele grote agrarische kavels met historische boerderijen en maneges. Deze kavels sluiten aan op het historische lint van de Oosterboerweg dat zich in het zuidoostelijk deel van de wijk bevindt.

Ezinge

Ezinge is daarentegen met 50 ha één van de kleinste wijken van Meppel. De wijk is gelegen achter het NS-station. In de jaren ’40 van de vorige eeuw is Ezinge ontstaan als industrieterrein met arbeidswoningen. Tegenwoordig is het een woonwijk met ruim zeshonderd inwoners verspreid over nog geen vierhonderd woningen. De wijk heeft verder een sportpark, een onderwijspark, een topsporthal en een klein beetje resterende industrie.

Veelgestelde vragen

Wat is een wijkplatform?

Een wijkplatform bestaat uit bewoners uit de wijk die vrijwillig opkomen voor de leefbaarheid in hun straat, buurt of wijk. Regelmatig vinden er contacten plaats met gemeente, woningbouwstichting, jongerenwerk en politie omtrent de leefbaarheid in de wijk.

Wat doet het wijkplatform?

Het wijkplatform werkt aan de leefbaarheid in de wijk. Het gaat bijvoorbeeld over de openbare ruimte, voorzieningen en activiteiten. Afstemming tussen bewoners en voor de wijk belangrijke partijen wordt bevorderd. Het wijkplatform staat in contact met gemeente, woningbouwstichting en politie, om zo signalen uit de wijk terug te koppelen en samen op te lossen. Minimaal 4x per jaar komt het wijkplatform bijeen in een vergadering.

Wat is de rol van de wijkplatforms?

De wijkplatforms hebben een signalerende en informerende taak naar bewoners, gemeente, politie en woningstichting. De platforms werken zelfstandig of samen met de gemeente en andere betrokken partijen aan verbetering van leefbaarheid, zelfredzaamheid en ontmoeting in de verschillende wijken. De platforms worden vertegenwoordigd in de Werkgroep Wijkgericht Werken.

Kunnen de wijkplatforms mij helpen bij het organiseren van een activiteit?

Ja, de wijkplatforms hebben daarvoor faciliteiten en budget beschikbaar. Neem contact op met uw wijkplatform of met één van de wijkregisseurs. Meer informatie over activiteiten in uw wijk vindt u in onderstaande vragen.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeentelijke wijkregisseur Najib Ouaamar via telefoonnummer 140522 of per mail postbus@meppel.nl

Andere wijkplatforms

Bent u ook benieuwd naar de andere wijkplatforms? Klik hieronder op de betreffende wijkplatform en u gaat naar de bijbehorende site.