Ringpark in aanleg (1993)

De wijk Oosterboer wordt met het ringpark omgeven door een groene buffer. Door het hele park lopen wandel- en fietspaden. De groenstructuur sluit voor een belangrijk deel aan op de historische structuren zoals oude paden en routes en oude groenstructuren. Dit was destijds een uitgangspunt bij de aanleg van de wijk.

Daarnaast vormt dit ringpark een rust- en recreatieplek. Hiermee kan het worden gezien als een recreatieve buffer tussen enerzijds de woonfunctie in de wijk en anderszins de omliggende functies direct grenzend aan de wijk Oosterboer.

Naast de recreatieve functie functioneert het ringpark als geluidsbuffer tussen de spoorweg naar Groningen en de A32. Langs de A32 ligt een (te lage) geluidswal en ter hoogte van het viaduct en langs het spoor staat een geluidsscherm.

In het westelijke deel van het ringpark staan grote speeltoestellen zoals de uitkijktoren, de skatebaan en het pontje. Balspelen zijn mogelijk op de jeu de boulesbaan en het basketbal-/voetbalveld. Sneeuw zorgt voor een uitdaging om met de slee van de heuvels af te glijden.

Door dit deel van het park loopt, evenals door de Lepelaar en de Binnenweg, een fietsknopenroute.

Hoewel de mogelijkheid wel bestaat is de waterpartij in het ringpark geen geliefde plaats om te vissen.

Sneeuwpret in het ringpark

Het speelveld bij de Hopman Kwantbasis aan de noordkant van het ringpark voorziet niet alleen in een behoefte voor groepen van de scouting, maar ook voor de kinderen van de buitenschoolse opvang, voetbalteams en honden die samen met hun baasje een cursus gedrag en gehoorzaamheid volgen. Langs het pad dat parallel loopt aan het spoor is een trimbaan met diverse toestellen.

De Baander

Het gebied aan de noord-oostkant van de wijk Oosterboer, waar de manege van De Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel en de Kinderboerderij van Het Erf zijn gerealiseerd, is na de gemeentelijke herindeling in 1998 toegevoegd aan het grondgebied van de gemeente Meppel. In dit deel van het ringpark bevinden zich ook grote speeltoestellen en de banen van Jeu de Boules Vereniging Sur la Tête.

Jeu de Boules Vereniging Sur la Tête beschikt over zestien banen waarvan de helft verlicht.

Bijen- en vlinderparadijs

In het oostelijk deel van het ringpark aan de Oosterbroekenweg bevindt zich het ‘Bijen- en vlinderparadijs’. Dit deel van het park is door vrijwilligers, in samenwerking met de gemeente Meppel en Het Drents Landschap, zo ingericht dat het in het kader van de biodiversiteit gunstig is voor bijen en vlinders. Door de Lepelaar en de Binnenweg loopt een fietsknopenroute.

De groenstrook langs de Hoogeveensevaart is de laatste schakel in het ringpark. In deze strook zijn ook wandel- en fietspaden.