Foto: Archief Stichting Oud Meppel

Eén van de eerste foto’s van het Diaconessenhuis in 1937. Goed te zien is de overdekte hoofdingang en rechts op het dak de klokkenstoel van de bijbehorende kapel die in het Diaconessenhuis was opgenomen. De tuinaanleg is nog in volle gang.

Het ziekenhuis is op 22 april 1937 geopend op een terrein gelegen aan de Hoogeveenseweg. Het was een initiatief van de diaconieën van de 32 hervormde gemeenten van Meppel en omgeving (zuidwest Drenthe en noordwest Overijssel) op aandringen van de toenmalige burgemeester J. Knoppers en een raadscommissie onder de secretariële leiding van P.R. Schoelink. Nog tijdens de bouw is de capaciteit uitgebreid van 35 naar 65 bedden. Bij de opening waren een vijftal specialisten aan het ziekenhuis verbonden: één voor inwendige ziekten en röntgenologie, één voor chirurgie en gynaecologie, één voor oor-, neus- en keelziekten, één voor neurologie en psychiatrie en één voor oogziekten. In 1942 is het aantal bedden uitgebreid tot 110 en in 1954 kreeg het ziekenhuis toestemming voor een uitbreiding met nog eens 100 bedden.

Nauwelijks tien jaar na deze opwaardering werd begonnen met de bouw van een nagenoeg geheel nieuw ziekenhuis, dat op 28 mei 1974 is geopend. De capaciteit steeg daarmee naar 324 bedden en twaalf babywiegjes. In de jaren daarna zijn er regelmatig nieuwe bouwactiviteiten. Uitbreidingen, vernieuwing en renovatie zijn eigenlijk voortdurend aan de orde. Totdat duidelijk werd dat nieuwbouw in feite onontkoombaar is. In 2004 treedt het Diaconessenhuis toe tot het samenwerkingsverband met De Schiphorst, Reggersoord en de Stichting Verzorgd Wonen. Zorgcombinatie Noorderboog is de nieuwe naam. Het doel is kwalitatief goede zorg bieden aan de inwoners van de regio Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel.

 

Ondertussen in Zwolle

In 1998 fuseren de twee Zwolse ziekenhuizen, het Sophia Ziekenhuis en ziekenhuis de Wezenlanden. De nieuwe naam Isala klinieken is ontleend aan de oude benaming “Isala” voor de rivier de IJssel. Aan de Dokter van Heesweg, op de ‘oude’ locatie van het Sophia, verrijst dan een nieuw hospitaal dat in 2013 in gebruik is genomen. Dagelijks worden daar zo’n 15.000 patiënten, medewerkers en bezoekers ontvangen.

Fusie
In januari 2015 zijn Isala en Isala Diaconessenhuis bestuurlijk gefuseerd als opmaat naar een juridische fusie, die op 1 januari 2017 zijn beslag kreeg. De nieuwe organisatie telt locaties in Zwolle, Meppel, Kampen, Steenwijk en Heerde. ‘Isala’ wil zorg van kwaliteit bieden, zowel in de basis als op topklinisch niveau.

Onder het motto ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’ wil ‘Isala’ borg staan voor een uitgebreide gezondheidszorg in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel.

Nieuwbouw
Op 3 maart 2020 is de officiële start van de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Meppel begonnen met het slaan van de eerste paal. De oplevering van het nieuwe ziekenhuis staat gepland voor eind 2021. Begin 2022 begint het proefdraaien.

Het nieuwe ziekenhuis zal na gereedkomen behoren tot een van de modernste van ons land en zal voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, hygiëne, flexibel ruimtegebruik en comfort.