Welkom op de website van Oosterboer en Ezinge.
Lees hier alles over beide wijken.

Wandel door de wijken met QR codes!

Netwerk voor bewoners en betrokkenen

In de wijken Oosterboer en Ezinge wordt wijkgericht gewerkt. Dat betekent dat opgaven voor de wijk samen met bewoners worden opgepakt. Dit heeft als doel om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen woonomgeving te vergroten. Het wijkplatform speelt hierbij een belangrijke rol.

Het wijkplatform is een netwerk van en voor bewoners, ondernemers en anderen in de wijk. Wij zorgen voor verbinding in de wijk tussen groepen mensen, de gemeente, politie en andere organisaties. Je bent van harte welkom om hieraan mee te doen.

Lees meer

afbeelding-home

Doe en denk mee over jouw wijk!

Het wijkplatform biedt alle mensen die in Oosterboer en Ezinge wonen en werken de mogelijkheid om mee te denken over hun wijk. Heb je dus ideeën om jouw wijk nog mooier te maken? Laat ons dat weten. Jij weet als geen ander wat de wijk nodig heeft om voor iedereen prettig, veilig en leefbaar te zijn. Denk je graag wat vaker mee over de ontwikkelingen in de wijk? Word dan platformlid!

Blijf op de hoogte via de wijkkrant

Vier keer per jaar brengt het Wijkplatform Oosterboer Ezinge de wijkkrant uit. Een ideale manier om op de hoogte te blijven van alles wat er in de wijken gebeurt. De wijkkrant wordt huis-aan-huis verspreid bij alle adressen in de Oosterboer en Ezinge. Heb je kopij voor de wijkkrant? Stuur dan je verzoek, tekst en/of foto naar info@wijkplatformoosterboerezinge.nl.

Download de wijkkrant

Andere wijkplatforms

Bent u ook benieuwd naar de andere wijkplatforms? Klik hieronder op de betreffende wijkplatform en u gaat naar de bijbehorende site.