Foto: Drents Archief – ‘Het Slot’ 1930

De woonboerderij aan de Slotweg, op het terrein waar vroeger een statig pand met de naam ‘Het Slot’ stond, is in 1966 geheel verbouwd en gerestaureerd met gebruikmaking van de oorspronkelijke materialen. Het pand en ook de lindebomen ervoor vallen onder monumentenzorg. Het gebouw staat op één van de oudste erven van de Oosterboer en is van cultuurhistorisch belang.

Al in 1141 komt de naam Meppel voor in een akte. De Graafschap Drenthe is dan geschonken door Koning Hendrik II aan de Utrechtse kerk. De Oosterboer behoorde wereldlijk en kerkelijk onder het kerspel van Meppel. Alle erven in de Oosterboer zijn op initiatief van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht op het grondgebied van het kapittel gevestigd. Het Slot is westelijk gelegen van het erve de Ramhorst. De naam ‘Het Slot’ is pas gegeven toen er ook een slotachtig gebouw werd neergezet.

De eerste bewoners in deze streken zijn boeren die zich vestigden op hoge zandruggen tussen de riviertjes Havelter Aa (nu Oude Vaart), Wold Aa en de Reest. Al in de Middeleeuwen worden De Bloemen, Ramhorst, de Rumpte en De Vaart aangeduid als hoeven. Het Slot, van oorsprong een pachterf van het kapittel van Sint Pieter in Utrecht uit het begin van de 15e eeuw, heeft meer het uiterlijk van een ‘kasteelachtig’ herenhuis. Volgens de overlevering heeft in de Tachtigjarige Oorlog de Hertog van Alva in 1568 na de slag bij Heiligerlee tijdens zijn terugkeer naar het zuiden via Meppel een nacht op Het Slot gelogeerd.

 

Het Slot in 1786, tekening door H. Tavenier – Illustratie Archief Stichting Oud Meppel

In 1834 wordt het oude herenhuis afgebroken. In 1845 wordt op een ander deel van het perceel een boerderij gebouwd, die ook Het Slot wordt genoemd. Er staan dan twee boerderijen. In 1928 maakt een brand een einde aan één boerderij. Het andere gebouw, inmiddels een woonboerderij, staat er nu nog.

De woonboerderij, verscholen tussen de bomen en struiken, is niet te bezichtigen. De bewoners stellen prijs op hun privacy.