Het winkelcentrum heeft een centrale functie in de wijk. De Albert Heijn supermarkt die enige tijd terug aanzienlijk vergroot is, neemt het grootste deel van het winkelbestand voor zijn rekening.

De huidige situatie is een hele andere dan in de begintijd van de wijk, of de periode toen er nog helemaal geen nieuwbouw was. Jarenlang heeft de buurtschap Oosterboer maar één winkel gekend. Het was een kruidenierswinkel aan de Oosterboerweg die aan het begin van de vorige eeuw gerund werd door de familie Nijveld. Veel klandizie was er niet, reden waarom de zoon des huizes met een hondenkar en daarop een vat petroleum de boer op moest om wat bij te verdienen.

In die tijd van lage lonen, direct na de Eerste Wereldoorlog, moesten veel mensen er wel ‘iets bij doen’ wilden ze het hoofd boven water kunnen houden. Grootwinkelbedrijven bestonden nog niet. Het waren kleine neringdoenden die hun waren aanboden en daarbij het voordeel hadden, dat ze in ieder geval voor eigen gebruik, hun artikelen tegen inkoopsprijs voorhanden hadden.

Uiterst rechts op de foto staat de eerste kruidenierszaak van de Oosterboer.

Ten tijde van de Duitse inval in de meidagen van 1940 bood de familie Nijveld onderdak aan de sergeanten Swart en Jonker. De soldaten die ze aan moesten voeren, waren ingekwartierd in de lagere school tegenover de winkel. De kruidenierszaak is later voortgezet door de familie Van Spil. Na beëindiging van de zaak is het pand aan de Oosterboerweg 10 omstreeks 1978 gesloopt.

Op de hoek van de Brandemaat en Sint Pietersland kwam beginjaren tachtig een kleine supermarkt. De eerste bewoners van de Oosterboer hebben in deze ‘noodwinkel’ van eigenaar Jan Bosch hun dagelijkse boodschappen gedaan.

Micro Markt Jan Bosch

Ondanks de geringe ruimte voorzag de winkel in een behoefte. Voor die tijd moesten de bewoners voor al hun dagelijkse boodschappen naar het centrum van Meppel. De Micro Markt was een veredeld soort campingwinkel. De sortering was niet groot maar wel functioneel. In de winkel bevond zich ook een postagentschap. Het winkelpersoneel deed dat agentschap erbij. Later kwam er een vestiging van Centra Hafkamp.

Foto: Archief Stichting Oud Meppel – Centra Hafkamp

Na de oplevering van het huidige winkelcentrum aan het Ruskenstuk verdween de noodwinkel en kwam op die plaats een dierenweide, jarenlang beheerd door Thijs van Urk en later Kees Kroder. Toen hij stopte als beheerder en zich geen opvolger meldde, werden de opstallen afgebroken en de weide toegevoegd aan het openbaar groen.  

Foto: Wijkvereniging Oosterboer – De dierenweide op de hoek van de Brandemaat en Sint Pietersland.

 Winkelcentrum

In 1990 wordt het huidige winkelcentrum in de Oosterboer geopend. Naast een grote supermarkt is er onder andere een bank, boekwinkel, afhaalchinees, kapper, drogist, dierenspeciaalzaak, bakker, slager en een cafetaria.

Na een paar jaar wordt de C1000 supermarkt uitgebreid. In 2014 komt de C1000 in handen van Albert Heijn. Een geplande uitbreiding in de financiële crisistijd wordt uitgesteld tot 2016. Tijdens de laatste verbouwing is ook het gebied rond het winkelcentrum gemoderniseerd. Er zijn nu meer parkeerplaatsen en het laden en lossen van de supermarkt gebeurt nu zonder overlast voor het publiek.