Meppel kent vijf wijkplatforms: Oosterboer Ezinge, Koedijkslanden, Centrum, Haveltermade en Nieuwveense Landen. Samen met de gemeente en politie werkt het wijkplatform Oosterboer Ezinge aan een goede veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Op dit moment bestaan we uit acht leden die wonen en werken in de wijken. Extra leden kunnen we altijd gebruiken. Lijkt het je leuk om mee te denken over jouw wijk? Laat het ons weten! 

Bezigheden wijkplatformleden

De wijkplatformleden praten mee over veel wat er in hun wijk gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over groen in de wijk, leefbaarheid, veiligheid en eenzaamheid. Ook zijn er platformleden die zich specifiek met een bepaalde taak bezig houden, zoals het onderhouden van de website of sociale media. Wat jij binnen het platform zou kunnen doen, is vooral afhankelijk van je interesses en beschikbare tijd. 

Iedereen kan meedoen

We vinden het belangrijk dat het wijkplatform een afspiegeling is van het dorp of de wijk. Iedereen beschikt over specifieke kennis over zijn eigen leefomgeving, die is bij iedereen anders. Iedereen kan dus wijkplatformlid worden. Daar heb je geen speciale vaardigheden voor nodig. Sterker nog, je kunt zelfs vaardigheden ontwikkelen. Bijvoorbeeld als je de website gaat onderhouden. Daarnaast is het natuurlijk sowieso interessant om mee te denken over en direct invloed te hebben op jouw eigen leef- en woonomgeving. 

Meer informatie

Wil je graag meer informatie? Mail dan naar info@wijkplatformoosterboerezinge.nl of bel naar één van de wijkregisseurs van de gemeente Meppel: Henk den Toom 14522 of postbus@meppel.nl.