Hoeveel van deze bordjes heeft u al gezien op een rondwandeling in de Ezingebuurt? Wat de letters betekenen? Lang was dat bij velen niet bekend. Een oproep in het kwartaalblad van Oud Meppel leidde tot het antwoord. Een lezer wist de betekenis van de letters. Wat is het geval?

Bij een groot deel van de woningen in de Ezingebuurt is in de voorgevel een stenen bordje ingemetseld met daarop de letters ‘BBB’. De letters op het bordje zijn afkomstig van de aannemer van dit project. Het werd namelijk gerealiseerd door “Bredero’s Bouw Bedrijf”, die op het briefpapier hetzelfde driehoekje met de drie B’s gebruikte.

Gevelstenen vind je overal in Meppel; met afbeeldingen, jaartallen of zogenaamde ‘eerste stenen’. Maar dat in een gehele straat bijna elk huis dezelfde gevelsteen heeft is toch uniek.

In de jaren dertig van de vorige eeuw vatte de gemeente Meppel het plan op om tussen de Ezingerweg en de Hoogeveenseweg een nieuwe woonwijk te realiseren. Het moesten koopwoningen voor arbeiders worden. Tussen 1938 en 1941 werd een flink aantal woningen gebouwd langs de reeds bestaande Ezingerweg. Bijzonder is dat het de eerste wijk was die op het in 1938 aangelegde gemeentelijke riool zou worden aangesloten. Niet door een aannemer, maar door personeel van de gemeente Meppel.

Bredero’s Bouw Bedrijf ontwierp en bouwde in totaal zo’n tachtig woningen. In 1938 aan de Ezingerweg en de Anjelierstraat. In 1940 volgden woningen in de Tulpenstraat, Leliestraat en de Rozenstraat en tenslotte in 1941 nog een aantal in de Anjelierstraat, Rozenstraat en Tulpenstraat.

Het bedrijf streefde naar optimale efficiency van het bouwproces door seriebouw, met geprefabriceerde kozijnen, tussenwanden, plafondplaten en betonnen dragers. De uniformiteit van de woningen is kenmerkend: grijs-rode buitenmuren en blauwe in plaats van de traditioneel rode dakpannen. De bouwprijs van de woningen bedroeg tussen de twee en drieduizend gulden.

Bredero’s Bouw Bedrijf is inmiddels failliet, maar tot op de dag van vandaag herinneren de driehoekige bordjes nog altijd aan deze onderneming.