Het verdwenen viaduct…. het zou de titel kunnen zijn van een spannend jongensboek. Waar gaat het over? Het gaat om een in 1966 gebouwd viaduct dat na ruim twintig jaar weer afgebroken is. Gewijzigde plannen rond de hoofdroute vanuit het zuiden naar Assen en Groningen spelen daarbij een grote rol.

Op de plaats waar zich nu het tankstation van Tinq en de dierenkliniek bevinden lag over de Hoogeveensche Vaart een viaduct. Dat zal ooit bedacht zijn in verband met een vlotte doorstroming van het wegverkeer en de voorkeur hebben genoten boven een beweegbare brug, noodzakelijk vanwege het scheepvaartverkeer in de Hoogeveensche Vaart, de doorgaande scheepvaartverbinding naar Hoogeveen.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de tweebaansweg van Meppel naar Pesse, de huidige N375,  uitgebouwd zou worden naar een vierbaansweg. Maar de plannen veranderen. Er komt geen vierbaansweg naar Pesse, maar vanaf Zwolle wordt de A28 aan de zuidkant van Meppel richting Hoogeveen aangelegd. Vanuit Meppel komt er een aansluiting bij Rogat op de A28. De Oosterbroekenweg is vervolgens rond 1980 afgewaardeerd ten gevolge van de aanleg van de A28

Aan de westzijde van de Oosterboer zorgt de A32 (aanvankelijk nog tweebaans) ervoor dat de Oosterboer geïsoleerd van Meppel komt te liggen. Het was de wens van het gemeentebestuur van Meppel om de A32 te verleggen naar de oostkant van de nieuw aan te leggen woonwijk Oosterboer. Zo ver kwam het niet. De A32 behield het oorspronkelijke tracé en werd uitgebouwd tot een vierbaansweg.

Na de omlegging van de Hoogeveensche Vaart, vanaf Rogat rechtstreeks naar het Meppeler Diep, verdwijnt het scheepvaartverkeer uit de Meppeler grachten. Dan kan er een dam gelegd worden bij de Brandemaat om de Oosterboer te ontsluiten.

Voordat het zover is, moet het autoverkeer omrijden. Het is omslachtig om de nieuwbouwwijk te bereiken. De route voor het autoverkeer vanuit de stad naar de Oosterboer: bij het ziekenhuis de afslag rechts nemen, dan om het viaduct heen en vervolgens haaks op de Hoogeveensevaart uitkomen. Dan linksaf, onder het viaduct door, naar de Rumptigerbrug.

Het verkeer vanaf de Oosterboer naar de stad: vanaf de Rumptigerbrug rechtsaf en verderop via een invoegstrook de Hoogeveense weg vervolgen. De Oosterboerweg en de Rumptigerbrug spelen in de beginjaren van de aanleg van de nieuwbouwwijk een belangrijke rol bij de ontsluiting. Het spreekt voor zich dat de bewoners blij zijn met de oplevering van de dam bij de Brandemaat. Het scheelt heel wat kilometers omrijden. Het viaduct even verderop heeft dan geen functie meer en kan afgebroken worden. Nu ligt daar ook een dam.

Luchtfoto van Meppel uit 1986 met de wijk Oosterboer rechts, en het ziekenhuis links van de Hoogeveensevaart. De wijk Oosterboer krijgt een aardige omvang, maar ontbeert een goede ontsluiting. Oorzaak is de doorgaande scheepvaart op de Hoogeveensevaart. Linksonder de boerderij van de familie Weide, later gekocht door het “Drents Landschap”.

Foto: archief Stichting Oud Meppel

De Hoogeveense Vaart en het daarnaast liggende “Gat van Stellink”, gefotografeerd in 1988 vanaf het viaduct dat de Hoogeveenseweg met de Oosterbroekenweg verbindt. Deze foto is genomen op het moment dat men was begonnen het viaduct af te breken. Rechts op de foto is het deel van de Hoogeveenseweg te zien dat achter het talud naar het viaduct loopt voor het verkeer richting De Wijk en de Oosterboer. Het verkeer naar de nieuwe wijk Oosterboer moest hier linksaf slaan en via de Rumptigerbrug de Oosterboer inrijden.

 

Op deze luchtfoto uit 1995 is het viaduct verdwenen en ligt er een dam in de Hoogeveense Vaart. Het tankstation van de Tinq moet nog gebouwd worden.