Wijkgebouw De Boerhoorn is het onderkomen van Wijkvereniging Oosterboer. Het wijkgebouw dateert van 2002, heeft een grote zaal en een jeugdruimte met de naam ‘De Flits’. Het wijkgebouw is eigendom van de gemeente Meppel maar wordt beheerd door de Wijkvereniging.

Foto: Wijkvereniging Oosterboer

 

Met het gereedkomen van De Boerhoorn komt begin deze eeuw een eind aan de inwoning van de wijkvereniging bij de Oosterboerschool. De multifunctionele ruimte van de school is jarenlang het onderkomen van de wijkvereniging. Het delen van de ruimte is echter voor zowel de school als de Wijkvereniging Oosterboer, die in 1978 is opgericht bij het ontstaan van de Oosterboer, niet ideaal.

Het oorspronkelijke doel van de wijkvereniging was het behartigen van de belangen, het bevorderen van de sociale contacten en het organiseren van activiteiten voor bewoners. In de loop van de jaren is vooral de nadruk komen te liggen op het organiseren van verschillende bezigheden voor alle leeftijden.

De vereniging wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. Er zijn wekelijks activiteiten zoals darten, klaverjassen, badminton, schaken, bridge en handwerken. Ieder onderdeel heeft zijn eigen contactpersoon. Tevens worden er in het gebouw cursussen op diverse gebieden gegeven. Daarnaast is er elke maandag een eetcafé dat zich in grote belangstelling mag verheugen. De grote en kleine zaal zijn beide beschikbaar voor verhuur.

De boerhoorn is een hoorn van een rund met een lengte van 25 tot 45 centimeter. De punt ervan wordt verwijderd, zodat het kan worden gebruikt als blaasinstrument. Het bekendst is de boerhoorn doordat het werd gebruikt om het startsein voor de oogst te geven. Op het beginnen van het oogsten vòòr dit startsignaal stond een strenge straf. Op deze wijze kon het binnenhalen van de hele oogst beter worden gecoördineerd. Het vormde daarmee een symbool van gemeenschapszin in de Drentse dorpen en gehuchten die geleid werden door een boermarke, een bestuur van eigen inwoners.