Foto: Archief Stichting Oud MeppelDe Oosterboerweg, de Blankensteinweg, de Slotweg en de Binnenweg komen verderop bij elkaar.

De wijk Oosterboer is, in tegenstelling tot andere naoorlogse wijken van Meppel, niet door middel van ophoging van grond tot stand gekomen, waardoor het mogelijk werd de landschappelijke, cultuurhistorische en historische landschappelijke elementen als oude sloten, windsingels, boomgaarden en boerenerven in de wijk in te passen.

Op veel locaties in de wijk zijn historische wegstructuren en individuele boerderijen en erven opgenomen. In het hart van de wijk houden de maneges en de weilanden met hun ruimtelijke karakter het agrarische verleden zichtbaar. Het verleent de Oosterboer op sommige plekken een rijk historisch en landelijk karakter.

Het lint van de Oosterboerweg met zijn historische bebouwing vormt een groen en aantrekkelijk gebied binnen de wijk. De Blankensteinweg, die zijn naam ontleent aan boerderij Blankenstein en die oorspronkelijk vanaf Rechteren naar het oosten liep, is nu grotendeels onderdeel van een route voor langzaam verkeer van, naar en door de wijk.

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0 – Blankensteinweg 51