Het WijkPunt van Welzijn MensenWerk

Het WijkPunt is de plek waar bewoners van de Oosterboer en Ezinge elkaar kunnen ontmoeten. Het WijkPunt is ook de plek waar bewoners, organisaties en professionals elkaar kunnen vinden en met elkaar antwoorden zoeken op een vraag.

Het WijkPunt is van en voor de wijk. Dus heeft u een leuk initiatief of wilt u samen met anderen iets organiseren dan kan dat vanuit het WijkPunt. In het WijkPunt zijn sociaal werkers aanwezig. Zij kunnen u eventueel ondersteunen bij uw ideeën. Voorbeelden zijn: wandelen, lezen, handwerken, knutselen, schilderen of tekenen, spelletjes of iets anders wat u samen met andere wijkbewoners wil opzetten.

Werkplek van de sociaal werker

De sociaal werkers van Welzijn MensenWerk werken samen met jou aan de leefbaarheid in de Oosterboer en Ezinge. Maak je je zorgen over mensen bij je in de buurt? Wil je graag meer groen in je wijk of activiteiten voor ouderen of kinderen organiseren? Wij bieden hulp en ondersteuning bij activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan het omzien naar elkaar en het gezonder inrichten van jouw buurt.

Ook als je een vraag hebt waar je zelf niet goed uitkomt kan je bij ons terecht. Wij zetten ons in om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven. Je kan bij ons terecht met vragen over o.a. opgroeien, relaties (scheiding, mantelzorg, eenzaamheid), meedoen, financiën, gezondheid, zingeving en wonen.