Stad & Esch | Foto: nudrenthe.nl

Koning Willem Alexander opende op 19 november 2014 het Onderwijspark Ezinge. Na de officiële openingshandeling maakte de koning met veel belangstelling voor de leerlingen een tour door het onderwijsdeel van het complex. Het onderwijspark Ezinge, ontworpen door atelier PRO uit Den Haag, bevat Stad & Esch voor voortgezet onderwijs en het Drenthe College voor middelbaar beroepsonderwijs. Het Onderwijspark Ezinge neemt de plaats in van de gebouwen van de NCZ die werden gesloopt. Ruim 3000 leerlingen volgen onderwijs op het terrein. Een sportcomplex waaronder een topsporthal maakt deel uit van het onderwijspark.

Stad & Esch in Meppel kent de volgende schooltypen: Lyceum (vmbo tl, havo, atheneum, vwo+, gymnasium); Beroepen college (voorbereidend mbo basis en kader); Praktijkschool (praktijkonderwijs); VSO (voorgezet speciaal onderwijs). In Diever is ook een locatie van Stad & Esch. De voormalige locaties van Stad & Esch aan het Zuideinde en de Randweg, deels afgebroken, kregen een ander bestemming.

 

Drenthe College

Op het Onderwijspark is aan de kant van de Ambachtsweg het Drenthe College. Dit college kent drie sectoren voor beroepsonderwijs: Economie & Dienstverlening, Zorg & Welzijn en Techniek. Verder is er een sector voor sprinthavo en -vwo, entree-onderwijs en volwasseneneducatie. In totaal gaat het om bijna dertig verschillende opleidingen.

Het Drenthe College heeft goede banden met het (regionale) bedrijfsleven: met vrijwel alle grotere bedrijven en instellingen in de regio heeft het Drenthe College werkrelaties ontwikkeld ofwel omdat studenten er stages lopen ofwel omdat bedrijven cursussen of opleidingen laten verzorgen door DC.

Drenthe College heeft ook leslocaties in Assen, Emmen en Steenwijk. Op de locatie aan de Werkhorst waar het Drenthe College was gevestigd staan nu woningen.