‘Twee Kozijnen’ aan de Hoogeveense vaart

In het kader van het project ‘Gracht in Beeld’ is het kunstwerk ‘Twee Kozijnen’ aan de Hoogeveensevaart bedacht door Henk van Gerner uit Den Helder.

Van Gerner: ‘De vaart is beeldbepalend voor het gebied ten oosten van Rijksweg N32. Toch eisen de Rijksweg en de Hoogeveenseweg door het drukke verkeer de meeste aandacht voor zich op. Deze situatie heeft mij geïnspireerd tot het maken van ‘Twee Kozijnen’, dat bestaat uit twee achter elkaar geplaatste rechthoekige vormen, waarvan de voorste naar rechts kantelt en de achterste naar links. De totaalvorm die hierdoor ontstaat, geeft door de symmetrie een beeld van rust. De beweging daarentegen ontstaat door de kanteling van de vormen, die de verkeersbewegingen op de Hoogeveenseweg en het Rumptigerpad volgen. Beweging ontstaat ook door de interactie met het water er vlak voor. Ook geeft het door haar verticale karakter-de omgeving die horizontaal van karakter is, een duidelijk accent. De afmeting is niet te groot en niet te klein. Passanten zullen het waarnemen, doch het is niet te groot om er ‘menselijk’ contact mee te hebben. Daarbij is het door zijn eenvoud snel te overzien. Ja, en wat is dan tenslotte de relatie met de wijk Oosterboer. Je kunt het object ook zien als een poort die de woonwijk met de buitenwereld verbindt. Zo’n plek krijgt daardoor betekenis in beeldend opzicht.’

Bron: ‘In en Buiten Beeld- Kunst in de openbare ruimte in Meppel’