Deze twee sluipende leeuwen hebben een plaatsje gevonden tussen de scholencampus en de sporthal. Maken ze net zoveel indruk als in de tijd dat ze beiden op Het Vledder lagen?

Veel scholieren hebben hun eigen herinneringen aan de twee leeuwen voor de Openbare Ulo aan het Vledder. In 1940 werd de school voor middelbaar onderwijs op de hoek van Het Vledder en Mr. W. Doornbosstraat geopend. De school, ontworpen door architect Otten, maakte deel uit van nieuwbouw van het uitbreidingsplan Vledderlanden. De maker van de twee levensgrote leeuwen, die jarenlang parmantig voor de ingang van de school lagen, was de N.V. Brouwers Aardewerk Vredelust uit Leiderdorp een befaamde kunstaardewerkfabriek.

Toen de Openbare Mavo opging in Stad & Esch, nam AOC Terra het gebouw in gebruik. In 2007 kwam daar een eind aan en werd de school gesloopt. De inmiddels licht beschadigde natuurstenen beelden werden opgeslagen bij de nieuwbouw van het AOC Terra aan de Werkhorst. Dat duurde totdat Stichting Oud Meppel zich afvroeg waar de markante leeuwen gebleven waren. Bij AOC Terra bleek al snel. Met instemming van AOC Terra zijn de beelden op initiatief van Stichting Oud Meppel gerestaureerd door Steenhouwer en restaurateur Tiemen de Vries.

Na een vakkundige restauratie stonden de beelden tijdelijk in Beeldenpark De Havixhorst, daar maakten ze onderdeel uit van de tentoonstelling ‘Op Poten’. De zoektocht naar een nieuwe locatie voor de beelden was ondertussen in volle gang en nu hebben de leeuwen eindelijk een nieuwe plaats bij scholengemeenschap Stad & Esch op Onderwijspark Ezinge.