Begin 2006 is het huidige gebouw van woningcorporatie Woonconcept op Blankenstein opgeleverd en in gebruik genomen. Voorheen was Woonconcept gehuisvest aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan. Woonconcept had een duidelijk beeld voor deze entreelocatie van Meppel: “Wij willen met ons nieuwe hoofdkantoor op die plek staan!” Toen Woonconcept aan de architect vroeg haar nieuwe huisvesting op die plek te ontwerpen waren transparantie, krachtig, dynamisch en landschappelijke inpassing sleutelbegrippen. Die uitgangspunten hebben geleid tot een helder, open en hoog (ca.30 m.) gebouw van acht lagen. Het ruime landschappelijke effect van het gebouw wordt nog versterkt door de vergroting en uitbreiding van de vijver (gebouw in het water en de retentievijver van de gemeente) in het ontwerp.

Het kunstwerk in de vijver, genaamd ‘GRUS’, is gemaakt door de Meppeler kunstenaar Wessel de Ruijter. ‘Grus’ is Drents voor gras. Bij de oplevering van het kantoor is er vloerbedekking gelegd met een grasmotief. De Ruijter raakte er door geïnspireerd en gaf dat vorm in de vijver. Tussen het gras van het kunstwerk broedt jaarlijks een meerkoet. Dat levert een vertederend beeld op.

In 1901 werd de landelijke woningwet aangenomen, die in 1902 in werking trad. Deze wet maakte het mogelijk woningen te bouwen met financiële steun van de overheid, mits ze voldeden aan de minimumeisen uit de bouwvoorschriften. De sociale woningbouw kwam op gang. Zo werd in 1908 de Meppeler Bouwvereniging opgericht, uitsluitend ter verbetering van de volkshuisvesting. De Bouwvereniging begon met plannen te maken voor het bouwen van arbeiderswoningen. Dat was hard nodig in die dagen. Door het bouwen van nieuwe woningen konden de allerslechtste van de bestaande woningen onbewoonbaar worden verklaard.

De Sumatrastraat is hier al voor de helft afgebroken. Rechts de winkel van Van Dijk Woninginrichting in de Javastraat. Eerder was in dat pand Spijkerman Supermarkt gevestigd. Foto: Archief Stichting Oud Meppel.

Bloeitijden voor de woningcorporaties waren de naoorlogse perioden, zowel na WO I als na WO II. De Indische buurt in Meppel was het eerste project van de Meppeler Woningbouwvereniging, de voorloper van Woonconcept. De huizen die toen verrezen aan de Javastraat, Sumatrastraat en Borneostraat zijn inmiddels afgebroken. De kosten van dit project bedroegen in totaal 88.000 gulden, inclusief overheadkosten zoals de aanleg van de straten. De bouw van een huis kostte ongeveer 1600 gulden. De ‘Twaalf Apostelen’ aan de Woldstraat, het tweede project, zijn na renovatie nog steeds te bewonderen. Bij het derde project werden de woningen aan het Jufferenpad, de Banka-, Riouw- en Billitonstraat en het Billitonplein gebouwd.

 

De ‘Twaalf Apostelen’ aan de Woldstraat (Foto: Archief Stichting Oud Meppel)

Woningcorporatie Woonconcept heeft meer dan twaalfduizend eenheden in beheer in Meppel, Assen, Hoogeveen en Steenwijkerland. Dit aantal is verdeeld over onder andere sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen, zorgeenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages.

Woonstichting Actium is een andere woningcorporatie die in Meppel actief is. Deze stichting is sinds 1988 een voortzetting van een aantal Woningstichtingen in Drenthe en Friesland waaronder de BOAZ Woningstichting te Meppel. De BOAZ woningstichting had een beperkt aantal woningen onder hun beheer waaronder woningen in de Oude Boazstraat en de Barend Schuurmanstraat.