Zorg- en welzijnsorganisatie Vanboeijen is specialist in complexe ondersteuningsvragen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt is niet óf ze iemand kunnen ondersteunen, maar hóe ze dat kunnen doen.

Vanboeijen biedt een breed en gevarieerd ondersteuningsaanbod voor wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd; met veel of mindere mate van ondersteuning, in een wijk, dorp of landelijke omgeving. Het voordeel van de ruime keuze in woon-, werk-, en dagbestedingsaanbod is dat er indien gewenst altijd een verschuiving in wonen of activiteit mogelijk is. In de Oosterboer heeft Vanboeijen een aantal groepswoningen.

De meeste groepswoningen staan aan de Atalanta, vlakbij de accommodaties voor de dagbesteding.

Voor cliënten met een meervoudige verstandelijke beperking en gedragsproblematiek die veel ondersteuning nodig hebben, biedt men beschut en beschermd wonen in een ‘gewone’ wijk. We noemen dit ook wel ‘veilig wonen’.

Bijzonder is dat Vanboeijen in Noord Oost Nederland over twee eigen gezondheidscentra beschikt; in Assen en in Meppel. ‘Hier bieden wij “in en aan huis” de volledige (para)medische eerstelijnsondersteuning die onze bewoners en cliënten nodig hebben. Denk hierbij aan de Arts Verstandelijke Gehandicapten (AVG), tandartsen, mondhygiënisten, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeut, logopedisten en geestelijk verzorgers. En ook bewegingsagogen en vrijetijdscoaches.’

Van bovengenoemd aanbod kunnen bewoners en cliënten van Vanboeijen maar ook externe cliënten gebruik maken. Vanboeijen biedt ook specifieke verpleeghuiszorg voor de ouder wordende cliënt (met dementie).

Vanboeijen heeft allerlei voorzieningen en recreatiemogelijkheden waarmee ze zich richt op integratie in een wijk of, buurt en zo meedoet in en met de samenleving. Op Park Diepstroeten in Assen en Het Erf in Meppel bevinden zich openbare zwembaden, dierenboerderijen, belevingstuinen, kerkgebouwen en grand café’s. Het creëert zo hierin win-win situaties met gemeenten, samenwerking met andere organisaties. Ook is Vanboeien altijd op zoek naar participatiemogelijkheden met particulieren en het bedrijfsleven.