boerderij met tolhuis op Reggers in 1930 (Foto: Archief Stichting Oud Meppel)

De boerderij aan de Reggersweg heeft met de daarnaast staande woning lang dienst gedaan als tolhuis. Het is een fraai complex aan de oever van de Reest. De boerderij is een met riet en pannen gedekt schilddak, door jaaranker gedateerd 1750. Links een aanbouwtje onder pannenzadeldak tussen topgevels met vlechtingen. Op de gevel van de boerderij is het bord met de toltarieven te zien. De nog onverharde Reggersweg kwam na deze scherpe bocht weer uit bij het bruggetje over de Reest.

Lucas Reggers, die aan de Drentse kant van de Reest woonde, kocht in 1771 het bestaande voetpad, een zogenaamd vier-en- deelsweg, van Staphorst naar Meppel en verbeterde het tot een betere weg.

Vanaf 18 maart 1771 kreeg Reggers van het Landschap Drenthe het recht tol te heffen.

De onderhoudskosten van de brug en de wandelweg moesten uit eigen middelen door de eigenaar worden betaald. Het tarief van de tol werd op 3 augustus 1827 door de burgemeester en wethouders vastgesteld en bedroeg voor een rijtuig 10 cent, voor een los paard 5 cent en ook voor een koe 5 cent. Voor een varken en een schaap en voor een voetganger 2 ½ cent, vandaar de naam halve stuivers wegje. Het tolbord zat oorspronkelijk aan het rechter pand, aan de muur boven het tolhek. Hier kwam het nodige verkeer van en naar Meppel langs, dus was er flink wat tol te heffen. Vooral tijdens marktdagen kwamen mensen vanuit Staphorst binnendoor om naar de markt te gaan in Meppel. De familie Kreuze was de laatste familie die tol inde. Moeder Kreuze droeg tol af aan de eigenaar van de brug. In die tijd was de brug nog in particulier bezit. Iedereen moest, om verder te kunnen, tegen betaling door het hek. Van origine werd er in de boerderij afgerekend en was de aanbouw voor de ouders van de boer. Maar tegenwoordig staat juist dat kleine huisje bekend als het tolhuis. De tolrechten werden door de gemeente van de erven Duiven in 1950 afgekocht voor een bedrag van f. 7.666,-.

Een boer gaat hier in 1951 bij Reggers met twee koeien naar de markt. Hij gaat er goed gekleed vanuit dat hij ze verkoopt en op de fiets naar huis kan (foto: Archief Stichting Oud Meppel).

Het halve stuivers wegje, nu de Reggersweg, is de kortste verbinding tussen het oostelijk gedeelte van Staphorst en het oostelijk deel van Meppel. Door de aanwezigheid van het Medisch Centrum aan de Hoogeveenseweg te Meppel is het nog steeds een belangrijke verbinding.

Op de foto van voor de brand is de gesloten bedsteewand te zien (foto: Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed).

De boerderij is helaas in 2013 grotendeels door brand verwoest. Het tolhuis werd behouden. Drie jaar na de uitslaande brand worden het tolhuis en de naastgelegen boerderij van de ondergang gered. Het Rijksmonument aan de Reest onderging een grondige restauratie, waarbij de oude delen werden gerestaureerd. Achter het pand kwam een stukje nieuwbouw. Het monument aan de Reggersweg is letterlijk uit de as herrezen. In februari 2020 is het tolbord teruggeplaatst.