Aan de Tulpenstraat, op de plaats waar nu de woonvorm van Fidens staat, bevond zich vroeger een school. Deze school werd in 1938 officieel geopend door burgemeester Mackay. Het was de eerste school in Meppel voor onderwijs aan ‘minder-vermogende’ kinderen. De ‘Mackayschool’ was jarenlang een begrip in Meppel en omstreken en door haar sobere en strakke uiterlijk een parel in de Ezingerbuurt.

Na verloop van tijd kwam er een afsplitsing tussen de moeilijk – en zeer moeilijk lerende kinderen. De zeer moeilijk lerende leerlingen gingen naar een nieuwe school aan het Allee en de naam Mackayschool verhuisde mee. De ‘oude’ school kreeg een nieuwe naam Ezingeschool voor Buitengewoon Lager Onderwijs en werd een school voor moeilijk lerende kinderen. Anders gezegd: leerlingen die wat moeite hadden om in het regulier onderwijs mee te komen. In 1974 sloot de Ezingeschool de deuren en verhuisde naar de Koedijkslanden. De nieuwe naam werd, en is nog steeds, Reestoeverschool en de doelgroep is gelijk gebleven.

Het gebouw aan de Tulpenstraat werd daarna in gebruik genomen door vormingscentrum De Alef. Verval sloeg toe toen de school na bijna zeventig jaar trouwe dienst ongeschikt werd verklaard om nog verder dienst te doen als schoolgebouw. Sloop volgde. Daarna kwam op dezelfde plek nieuwbouw ten behoeve van de beschermde woonvorm van Fidens waar 25 mensen met een psychische beperking tijdelijk wonen. De bewoners variëren in de leeftijd van net twintig tot in de zestig jaar. Ieder woont hier op zichzelf in een eenpersoons appartement met eigen keuken, badkamer en een eigen voordeur.

Fidens is een woord uit het Latijn: het betekent dapper en vol vertrouwen. Wanneer een cliënt komt wonen bij Fidens, krijg hij/zij een persoonlijk begeleider waarmee een begeleidingsplan opgesteld wordt en waarmee doelen om aan te werken worden besproken. Het wonen in Fidens is in principe van tijdelijke aard.