Logo wijkaanpak Oosterboer

Eind november heeft de gemeenteraad van Meppel gekeken naar het vervolgtraject voor de Wijkaanpak Oosterboer. De uitgangspunten die hiervoor opgesteld zijn door de partners in de wijkaanpak zijn vervolgens door de raad goedgekeurd. We kunnen dus met elkaar aan de slag. Helaas kon dit artikel niet meer in de wijkkrant geplaatst worden dus publiceren we dit op de website! We zullen u verder regelmatig op de hoogte houden via de wijkkrant.

Parkeerdrukonderzoek
Parkeren is één van de thema’s die aandacht verdient in de wijkaanpak. Daarvoor is recent een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn op verschillende momenten van de dag tellingen gedaan. Zo krijgen wij een beeld van de knelpunten in de wijk. Ook via social media hebben we veel reacties gekregen op dit onderzoek. Deze reacties nemen we mee in onze aanpak.

De tellingen worden nu verwerkt en geanalyseerd. De resultaten hiervan verwachten we in maart. Aan de hand van de resultaten kunnen wij, samen met onze partners in de wijkaanpak, kijken naar eventuele oplossingen of verbeteringen. Meer informatie over hoe en in welke vorm, volgt.

 

Pilot Groene Hart
Binnen de pilot Groene Hart zijn twee werkgroepen (inrichting en onderhoud) gevormd en deze werkgroepen zijn in gesprek over hoe de invulling van het Groene Hart er uit moet komen te zien. In de gesprekken is gesproken over klimaat, biodiversiteit,  duurzaamheid, de bomen in het park, verlichting, toegankelijkheid en het spelen. De input van deze overleggen wordt nu vertaald in een schets voor het gebied.

Vragen of ideeën?
Nog steeds ontvangen we regelmatig berichten van inwoners met vragen en ideeën voor de wijkaanpak. En dat waarderen we, want zonder wijkbewoners geen wijkaanpak. Blijf uw ideeën vooral delen met het wijkplatform of de gemeente.