Het toegankelijk maken en houden van het wandelpad in de buurt. Een natuurlijke speelplaats realiseren en onderhouden. Het opknappen van een houtwal zodat onder andere hagedissen en vlinders zich weer thuis voelen. Een verwaarloosd stukje grond opnieuw inrichten. Een prachtige groene wijk waarvan je met trots kunt zeggen: daar woon ik. Dat is alleen mogelijk als je samen met anderen ook daadwerkelijk aan de slag wilt gaan. Alleen samen lukt het.

De werkgroep Groen van het wijkplatform Oosterboer Ezinge heeft in overleg met de wijkregisseur, medewerkers van het groenonderhoud en een medewerker van Landschapsbeheer Drenthe aangegeven een vrijwilligersgroep op te willen zetten die zich in wil zetten voor het landschap in de  omgeving van de Oosterboer en Ezinge en/of voor het oppakken van projecten in de eigen straat of buurt. Bijvoorbeeld om op zoek te gaan naar plekken waar bewoners/omwonenden gezamenlijk een stuk plantsoen of speelplaats willen opknappen.  Op welke manier dit wordt ingevuld? Dat hangt af van onder andere de persoonlijke interesses, wensen, beschikbare tijd, mogelijkheden van het gebied en de behoeften van de grondeigenaar. Heb je ook ideeën? We kunnen alle hulp goed gebruiken!

Goede voorbereiding is het halve werk

Uiteraard hoef je de voorbereiding en het werk niet zelfstandig te doen. Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt met kennis, middelen, gereedschap en een bestaand netwerk van organisaties en vrijwilligersgroepen. Het is belangrijk dat je veilig, goed voorbereid en bovenal met plezier aan de slag kan gaan. In de natuur, maar ook bij het opstellen van een plan voor het groen in de omgeving.

Aan de slag!

Ben je enthousiast geworden en wil je ook aan de slag? Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in het groen kun je contact opnemen met de werkgroep Groen van het wijkplatform Oosterboer Ezinge op info@wijkplatformoosterboerezinge.nl of bij vrijwilligerscoördinator Stefan Pronk op s.pronk@lbdrenthe.nl. Bellen kan ook, 0629263070 Els Boesjes van de werkgroep Groen of 0592 316 616 van Stefan Pronk Landschapsbeheer Drenthe.