Digitale wijkkrant

Wilt u de wijkkrant van Wijkplatform Oosterboer & Ezinge voortaan ook digitaal ontvangen in uw mailbox? Of heeft u kopij voor de wijkkrant? Stuur uw verzoek, tekst en/of foto naar info@wijkplatformoosterboerezinge.nl

Verschenen wijkkranten

De wijkkranten kunt u hieronder downloaden:

Wijkkrant september 2020

Wijkkrant juni 2020

Wijkkrant maart 2020

Wijkkrant december 2019

Wijkkrant september 2019

Wijkkrant juni 2019

Wijkkrant maart 2019

Wijkkrant december 2018

Wijkkrant september 2018

Wijkkrant juni 2018

Wijkkrant maart 2018

Wijkkrant december 2017

Wijkkrant september 2017

Wijkkrant juni 2017

Wijkkrant maart 2017

Wijkkrant december 2016

Wijkkrant september 2016

Wijkkrant juni 2016

Wijkkrant februari 2016