Revalidatiecentrum Noorderboog krijgt naam Reestdal Revalidatie

Vandaag is de naam onthuld van de nieuwe locatie van Noorderboog die grenst aan het nieuwe ziekenhuis in Meppel. De naam luidt “Reestdal Revalidatie”. Op deze locatie, aan de rand van het Reestdal, vinden vanaf maart 2022 de revalidatie-activiteiten van Noorderboog plaats. Voor het bedenken van de naam werd een prijsvraag uitgeschreven en de jury heeft uit de vele inzendingen deze naam gekozen.

Reestdal Revalidatie

Een afspiegeling van het team, dat dagelijks samen met de cliënt werkt aan de revalidatie van de cliënt, onthulde de naam door samen een letterpuzzel op te lossen.

 De naam Reestdal Revalidatie refereert aan de omgeving en op de functie die het gebouw heeft. Het gebouw past door de kleur en bouwvorm in de omgeving. Vanuit het gebouw kijken revalidanten zo de natuur van het Reestdal in, wat zowel fysiek als mentaal een positieve invloed heeft op de mens. Duidelijk is te zien dat de verbondenheid met de natuur een grote rol heeft gespeeld in de totstandkoming van het revalidatiecentrum.

Winnaars

Om een passende naam aan de nieuwbouw te geven, schreef Noorderboog een prijsvraag uit. Ruim 300 namen werden ingezonden. Veel inzendingen hadden een raakvlak met het Reestdal. Maar liefst vier inzenders stuurden exact de naam Reestdal Revalidatie in, die de jury uitkoos. De naam is bedacht door Marita de Lange uit Steenwijk en John Bremer uit Meppel en de medewerkers Erika Akse en Cora van Hien, respectievelijk fysiotherapeut en activiteitenbegeleider op de revalidatie-afdeling. Aan hen komt de eer toe dat de naam die zij bedacht hebben, straks daadwerkelijk op de gevel prijkt. Zij zijn daarom tijdens de onthulling in het zonnetje gezet.

De revalidatie-activiteiten, die nu nog in Reggersoord in Meppel en Zonnekamp in Steenwijk plaatsvinden, vinden vanaf maart 2022 plaats in het nieuwe Reestdal Revalidatie. Reestdal Revalidatie biedt huisvesting aan twee geriatrische revalidatieafdelingen, met een capaciteit van 64 bedden, ruimte voor dagrevalidatie en ruimten voor paramedische behandeling. Het nieuwe gebouw is samen met het nieuwe Meppeler ziekenhuis in een samen-onder-één-dak constructie gebouwd.