Afbeelding wethouder Van der Haar

Op 1 februari is de meedenkperiode van de Wijkaanpak Oosterboer van start gegaan. De gemeente vraagt hiervoor aan inwoners, ondernemers en professionals uit Oosterboer wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de wijk. Op basis hiervan worden de thema’s van de wijkaanpak bepaald, die later van start gaat. Hieronder geeft wethouder Van der Haar toelichting op de wijkaanpak, een interview dat is gepubliceerd in de speciale editie van onze wijkkrant. Download de wijkkrant hier.

Deze speciale editie van de wijkkrant staat geheel in het teken van de wijkaanpak, maar wat houdt deze aanpak eigenlijk in?

Dit is de derde keer dat gemeente Meppel in en wijk grootschalig aan de slag gaat. De eerste keer was dit in Haveltermade, daarna Koedijkslanden en dan is nu Oosterboer aan de beurt. In de twee genoemde wijken ging het vooral om een fysieke aanpak: het verbeteren van de openbare ruimte, het vervangen van woningen en flats voor nieuwe huizen of het bouwen van een heel nieuw winkelcentrum. Delen van de Oosterboer zijn intussen 40 jaar oud. We zien dat de wijk aan het vergrijzen is en dat de openbare ruimte op een aantal plekken aan het verrommelen is. Daarnaast moeten we de komende jaren van het gas af en moeten we maatregelen nemen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Kortom, voldoende redenen om met de wijk in gesprek te gaan over de toekomst van Oosterboer.

Is zo’n wijkaanpak eigenlijk wel nodig? Oosterboer is toch een mooie wijk?

Het is natuurlijk een prachtige ruime en groene wijk waarin de oude landschapselementen nog goed zichtbaar zijn. Op het eerste gezicht is er inderdaad geen enkele reden om hier iets aan te doen. In Oosterboer willen we echter niet wachten totdat het wel echt nodig wordt om aanpassingen te doen. In Haveltermade hebben we destijds bijvoorbeeld gezien dat wanneer je wacht tot buurtjes gaan verpauperen je te laat bent. Als gemeente willen we dit graag voorkomen. Bovendien vragen de ontwikkelingen die ik hiervoor al noemde om onze aandacht.

Over welk gebied hebben we het dan? Hoort daar bijvoorbeeld Ezinge ook bij?

De wijkaanpak gaat alleen over de wijk Oosterboer. In Ezinge hebben we de afgelopen jaren al behoorlijk wat gedaan. Het scholencomplex is gebouwd, er is een P+R terrein aangelegd en de openbare ruimte is vernieuwd. Ook Woonconcept is druk geweest met het opknappen van een flink aantal woningen. Oosterboer is een grote wijk, opgebouwd uit kleinere buurten, ieder met zijn eigen karakter. We zullen niet overal op hetzelfde moment aan de slag gaan. Een aantal onderwerpen pakken we op buurtniveau op, zoals de openbare ruimte. Andere onderwerpen, zoals de voorzieningen in Oosterboer, worden juist vanuit de hele wijk bekeken en opgepakt.

Waarom worden bewoners gevraagd om mee te denken over de thema’s van de wijkaanpak?

Bij de aanpak in Haveltermade en Koedijkslanden hebben we bewoners ook betrokken. Daarbij werden de plannen echter meestal eerst door de gemeente bedacht, waarop bewoners vervolgens konden reageren. Deze manier past eigenlijk niet meer bij deze tijd. In Oosterboer gaan we bewoners veel meer aan de voorkant betrekken om te horen hoe zij hun wijk ervaren en wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de wijk. Wij kunnen vanuit het stadhuis van alles bedenken, maar de vraag is of dit ook de onderwerpen zijn die bewoners belangrijk vinden.

Als wethouder ben ik zeer betrokken bij deze wijkaanpak. Oosterboer is een mooie, veelzijdige wijk waar veel mensen zich thuis voelen. Dit houden we graag zo. Ik wil u dan ook van harte uitnodigen om te laten horen wat u belangrijk vindt voor de wijk. Samen houden we de wijk een waardevolle plek voor jong en oud!

Behalve bewoners worden ook andere spelers in de wijk betrokken. Denk hierbij aan Woonconcept, de huisartsen, het waterschap, de scholen etc. Ook zij weten wat belangrijk is voor de wijk. In deze tijd is het natuurlijk wel een uitdaging om bewoners te betrekken. Eerder konden we bijeenkomsten organiseren of de wijk in trekken om de mensen op straat te spreken. Dat is vanwege het coronavirus nu even wat lastiger. Er is echter hard gewerkt aan alternatieve manieren om met bewoners in gesprek te gaan. De inbreng van bewoners en andere belanghebbenden is tenslotte essentieel voor deze wijkaanpak.

Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten?

Oosterboer is een grote wijk waar we deels ook buurtgericht aan de slag gaan. De eerste resultaten zullen dan ook per buurt verschillen. De komende tijd gaan we ons vooral inzetten om in gesprek te gaan met de bewoners om van hen te horen wat zij belangrijk vinden. De wijkaanpak zelf gaat pas later, waarschijnlijk in 2022, van start. De exacte start van de uitvoering is nog niet vastgelegd. In het Groene Hart (omgeving Bezettings- en Bevrijdingslaan) gaan we wel al eerder aan de slag. Hier starten we met een pilot, een soort experiment, om de buurtgerichte werkwijze uit te proberen en ervaring op te doen.

Lees op deze pagina meer over de wijkaanpak.