Officiële ingebruikname verwacht in het najaar van 2016 Meppel zet online marktplaats voor vrijwillige hulp op

Om vrijwillige inzet in de gemeente Meppel te stimuleren en te faciliteren wordt de komende maanden een online marktplaats voor burenhulp en vrijwilligerswerk opgezet. Wethouder Gert Stam: “Het initiatief voor dit online platform komt vanuit het wijkplatform Oosterboer. Uit een wijkanalyse bleek dat inwoners graag een klus voor een ander willen doen, maar niet weten hoe dit te organiseren”.

Benutten eigen kracht inwoners

Een herkenbaar beeld voor de andere wijkplatforms, omdat de huidige vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning vragen om lokaal maatwerk en het beter benutten van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. Wethouder Stam: “Met de implementatie van dit online platform willen we onder andere de sociale samenhang, zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de inwoners in de wijken en dorpen vergroten”. Het is de bedoeling dat de online marktplaats in het najaar van 2016 officieel in gebruik wordt genomen.

Meppelvoorelkaar

Meppel sluit aan bij het format NLvoorelkaar voor de opzet van deze online marktplaats en gaat Meppelvoorelkaar heten. NLvoorelkaar is op dit moment het grootste online platform voor vrijwillige inzet in Nederland. Het online platform voor Meppel wordt in opdracht van de gemeente vormgegeven door Welzijn Mensenwerk. Wethouder Stam: “Zij gaan dit platform samen met de wijkplatforms en inwoners van de gemeente Meppel verder invullen en nemen hier ook de huidige vrijwilligersvacaturebank in op”.