De wijk Oosterboer Ezinge

Oosterboer is één van de grootste uitbreidingswijken van Meppel, en de enige uitbreidingswijk in het oostelijk grondgebied van de gemeente. De gehele wijk is ruim 200 ha groot en bevat ruim drieduizend, voornamelijk grondgebonden woningen met kap.

De ruimtelijke hoofdstructuur bestaat uit negen woonlobben (een typische jaren ’70 term die een conglomeraat aan kleine buurtjes aanduidt) die primair ontsloten worden door twee hoofdwegen die aan de ene kant aantakken op de Hoogeveenseweg in het zuiden van de wijk en aan de andere kant op de Oosterbroekenweg in het oosten. Aan de west- en noordrand bevinden zich geen ontsluitingswegen; hier vormt het Ringpark een ononderbroken groenzone tussen de wijk en de snelweg (A32) en het spoor. In het hart van de wijk bevinden zich in een amorf gebied de meeste voorzieningen van de wijk: het winkelcentrum, een aantal scholenclusters, en enkele grote agrarische kavels met historische boerderijen en maneges. Deze kavels sluiten aan op het historische lint van de Oosterboerweg dat zich in het zuidoostelijk deel van de wijk bevindt

In eerste instantie was het de bedoeling een open en groene wijk te maken met laagbouw en eengezinswoningen voor de Meppeler middenstand, die anders voor laagbouw in andere gemeenten zou kiezen met hiernaast een substantieel aantal woningen in de sociale sector. Gedwongen door de crisisperiode uit de jaren ’80 en de vermindering van oppervlakte van de wijk ten gevolge van de eisen die voortkwamen uit de nieuwe Wet Geluidhinder, werd uiteindelijk bij realisatie van de plannen het aandeel sociale sector woningbouw geleidelijk minder. Uiteindelijk verviel het geplande wijkpark in het centrum van de wijk ten behoeve van de haalbaarheid, en werd hier bungalowbouw gerealiseerd in de vrije sector.

In 1998 werd het laatste driehoekig gebied aan de noordoostzijde van de wijk overgedragen van Ruinerwold naar Meppel, in het kader van de gemeentelijke herindeling, en kreeg de wijk zijn definitieve plattegrond.

Ezinge

Ezinge is één van de kleinste wijken van Meppel; woonwijk, sportpark Ezinge, Onderwijspark Ezinge, topsporthal Ezinge en een klein beetje industrie….

Meppel is ooit ontstaan uit 5 boerenerven (stichtingserven) en Eesinge was hier één van, een oude middeleeuwse woonkern in het Reestdal, ten oosten van de huidige A32. Tot 2008 is boerderij Eesinge nog gebruikt maar de oorspronkelijke boerderij is nu gerestaureerd en verbouwd en wordt gebruikt door Stichting Hospice Eesinge. De wijk Ezinge is vernoemd naar de oude bewoningskern Eesinge.

Vlak voor de 2e wereldoorlog werd begonnen met de stedelijke invulling van het gebied Ezinge. De Mackayschool werd gebouwd, er kwam een woonwijk met eenvoudige eengezinswoningen uit de jaren ’40 en ’50 en daarnaast een sportpark. Eind jaren ’70 zijn er 35 woonhuizen (6 woningblokken) gesloopt tussen de Tulpenstraat en de Papaverstraat. Hierdoor ontstond er een vergroting van het plantsoen en een centrale groene ruimte in de Ezingerbuurt. De school is afgebroken en op dezelfde plaats staat nu een woonvoorziening van Promens Care.

In 1947 zijn de gebroeders Sterenberg begonnen met hun aanhanger en oplegger fabriek aan de Ezingerweg. De GS Meppel is nu nog steeds een bloeiende onderneming. Eind jaren ’40 werd aan de Ezingerweg ook begonnen met de bouw van de Nationale Coöperatieve Zuivelverkoopcentrale, de NCZ, een verkooporganisatie voor kaas. Er werd vanaf 1951 enorm veel kaas geproduceerd, behandeld, verpakt en verkocht. Veel medewerkers van de NCZ woonden in de Ezingerbuurt. In 1979 behaalde de NCZ uit Meppel een record van 200 miljoen kilo kaas, geleverd in 60 landen! Na verschillende overnames (o.a. door Coberco, Friesland Campina) is in juli 2007 begonnen met de sloop van de fabriek.

Op de plaats van de oude kaasfabriek is men in 2009 begonnen met de bouw van onderwijspark Ezinge. Een enorm scholencomplex waar zo’n 3500 leerlingen en ruim 350 leerkrachten hun plaats hebben gevonden. Naast het scholencomplex is ook een sportcomplex gebouwd, topsporthal Ezinge. Door de toevoeging van deze complexen is het een stuk drukker geworden in de Ezingerbuurt!

Het grootste gedeelte van Ezinge bestaat uit het sportpark. Er is nu een atletiekbaan van atletiek vereniging de Sprinter en er zijn buitensportvelden van de drie voetbalverenigingen van Meppel MVV Alcides, MSC en FC Meppel.

Van een klein buurtje bij de NCZ naar het Ezinge van nu; een groot sportpark, een enorm scholencomplex, een prachtige topsporthal en een gezellige woonbuurt van 355 huishoudens (ongeveer 700 bewoners).